Festival Integrace Slunce

Váš oblíbený festival v Paláci Akropolis

Festival integrace Slunce slouží k setkávání lidí se zdravotním postižením se zdravými všech věkových kategorií. Umění a kultura se nám stává prostředkem ke vzájemnému chápání a odbourávání bariér mezi lidmi.

Festival integrace Slunce v Paláci Akropolis, Kubelíkova 27, Praha 3 pořádá SUKUS, z.s. Za podpory: Městské části Praha 3 a Ministerstva kultury ČR.
Pod záštitou: Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.
Mediální partneři: Slovenský institut, Abilympijský zpravodaj, časopis MŮŽEŠ, Rádio DAB Regina, Náš region, Pražský deník, Místní kultura, Radniční noviny, DAMU
Děkujeme Dilii za odpuštění autorských poplatků.

Zdravotně postižení mají vstup zdarma


Termíny letošního 24. ročníku festivalu:
jarní část: 14.–18. 5. 2018
podzimní část: 5.–9. 11. 2018


Mediální partneři:

časopis Můžeš Regina Slovenský institut Náš region DAMU Místní kultura Praha TV Divadlo.cz
... FESTIVAL INTEGRACE SLUNCE ...