Festival Integrace Slunce

Bob Saint-Clare + Trio de Janiero

čtvrtek 5. 11. 2009, 19.30 hod

Centrum integrace dětí a mládeže, Peckova 7, Praha 8

Bob Saint-Claire tentokrát předvedou koncert spojený s videoartovou show skupiny Kolabs. Psychedelický-neogroove kvartet Bob Saint-Claire představuje čerstvé (v pořadí již druhé) CD s názvem “Ta krysa má zuby natřené prudkým jedem“. Jak sám titul napovídá, kapela odkazuje na filmovou hudbu, Bob Saint-Claire však nekopírují evergreeny stříbrného plátna. Naopak! Autorské kompozice na pomezí jazzu, taneční hudby, klasiky a rocku pobízí fantazii a vytváří tak soudtrack, ke kterému snad jednou někdo natočí film. V hudbě Bob Saint-Claire se potkávají tradiční jazzové-rockové nástroje se saplerem, synťáky z 80tých let a třeba klasickým klavírem. Stejně tak jako improvizace podává ruku jasně napsaným pasážím. Ve spojení s fantaskními projekcemi „technařů“ Kolabs vytváří působivý psychedelický zážitek nejen pro vaše uši.

Trio de Janeiro: Bicí, kytara, basová kytara, soprán saxofon, perkuse a exotický vokál vytvářejí intenzivní a zároveň meandrující hudbu, často se lámající v ostrých úhlech a vypovídající o vysokém stupni abstrakce v myšlení jednotlivých hudebníků. Hudební tradice je otevřená a nutkavá. Člověk musí tvořit v jejích drahách, ale tyto dráhy ho neomezují jít dál a dál, zjemňovat výrazovou i významovou síť, skrze kterou je z tradicionality nucen spatřovat svět. A Trio de Janeiro jde dál. Od bebopové revoluce zrovnoprávnění tónin, davisovského využívání módů místo tónin, elektricity objevené pro hudbu během 60. let až po opakování lidské zkušenosti o světě prostřednictvím etnické a lidové hudby a sdílení názoru, že rytmus je ten nejdůležitější hudební nástroj pro svůj vztah k číslu a možnost práce s invariantem, jakožto nositelem významů. (Libor Švec, hudební teoretik a publicista)

... FESTIVAL INTEGRACE SLUNCE ...