Festival Integrace Slunce

Hele lidi (o. s. Slepíši)

úterý 3. 11. 2009, 10.00 hod

vzdělávací výtvarný workshop Hele lidi pořádaný o.s. Slepíši o životě lidí se zdravotním postižením

Účastníci programu si sami formou hry vyzkouší své smysly, které nevidomému člověku nahrazují zrak, dále si vyzkouší orientaci bez pomoci zraku a nevidící lektor programu je na základě těchto zkušeností seznámí s pomůckami, které jsou pro jeho současný život nezbytné (jako je například slepecká hůl, mluvící hodinky, Braillovo slepecké písmo, rozlišovač bankovek, společenské hry pro slepé, pomoc vodícího psa.) Součástí programu je modelování z hlíny technikou, která byla vytvořena pro nevidomé a díky níž mohou samostatně pracovat. Účastníci modelují za vedení nevidomého lektora, který s nimi pracuje přístupem hmatovým nikoliv vizuálním. Pro každého účastníka je tato zkušenost přínosem nejen v oboru pracovní či výtvarné výuky, ale především v pochopení jiného přístupu k handicapovaným lidem.

... FESTIVAL INTEGRACE SLUNCE ...