Festival Integrace Slunce

PROGRAM 16. ročníku Festivalu integrace SLUNCE

Pořádá SUKUS o.s. ve spolupráci s Junior klubem Na Chmelnici a Palácem Akropolis
Za podpory: Hlavního města Prahy, Městské části Praha 3, Ministerstva kultury ČR
Mediální partneři: Abilympijský zpravodaj, Vozíčkář - časopis nejen pro sedící

- jarní - podzimní -


jarní

pondělí 10.05.2010
10.00 - Putování ošklivého káčátka
           Divadlo Neslyším, Brno

úterý 11.05.2010
09.00 - Pásmo písní
           Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.,
           Šmolíkova 866, Praha 6
09.30 - Dětská pantomima
           CID, Peckova 7, Praha 8
10.00 - Šahrazád - pohybová dramatizace s hudbou z Pohádek tisíce a jedné noci
           MŠ Svatopluka Čecha 345, Chrudim
10.30 - Cesta kolem světa
           MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE, V Zápolí 21/1250, Praha 4
11.00 - Pásmo písní - s doprovodem zobcových fléten a jiných hudebních nástrojů
           Arkadie, Purkyňova 10, Teplice

středa 12.05.2010
09.00 - Karneval
           LYSINÁČEK, MŠ speciální Na Lysinách, Praha 4
09.15 - Malý mořský sen
           ZŠ Tolerance, Mochovská 570, Praha 9
09.30 - Sbor, Tanec - každý 4 písně
           ZŠ speciální, kupeckého 576, Praha 4
10.00 - Takový malý divadýlko
           Gymnázium, ZŠ, MŠ pro sluchově postižené, Ječná 27, Praha 2
10.l5 - Taneční vystoupení streetdance
           FOD – Klokánek, Láskova 1803, Praha 4
10.30 - Dlouhý, široký, bystrozraký
           MŠ a ZŠ Sadová 338, Želešice

čtvrtek 13.05.2010
09.00 - Černý den na hradě Tolštejně, aneb veselé krveprolévání tamtéž
           Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově
           postižené, Radlická 115, Praha 5
09.30 - Veselá abeceda (pásmo), Polednice (dramatizace)
           Jedličkův ústav a MŠ, ZŠ, SŠ,  V Pevnosti 4, Praha 2
10.00 - Mrazík
           SDM Sedlec. Roztocká 13, Praha 6
10.30 - Princeznička a osamělý kovboj
           ZŠS, Svépravická 701, Praha 9
11.00 - Cirkus v zahradě (pokus o show)
           ZŠ Zahrádka a IC Zahrada, U Zásobní zahrady 8, Praha 3

pátek 14.05.2010
10.00 - Workshop


podzimní

Pořádá SUKUS o.s. ve spolupráci s Junior klubem Na Chmelnici a Palácem Akropolis
Za podpory: Hlavního města Prahy, Městské části Praha 3, Ministerstva kultury ČR
Pod záštitou: Paní senátorky ing.arch.Daniely Filipiové, Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Mediální partneři: Abilympijský zpravodaj, Vozíčkář časopis nejen pro sedící, Radio 1

pondělí 08.11.2010
09.00 - Rostislav Honůf - vlastní básně
           Na Okoř je cesta - hudebně-divadelní ztvárnění písně
           Společnost Duha - CDS, Bolevecká 468, 109 00 Praha 10
09.15 - Zvířátka
           ZŠ Tolerance, Mochovská 570, Praha 9
09.30 - O taškáři jménem Giffu
           Záliby člověčí - tři krátká pantomimická vystoupení
           Hej, hej, neváhej - vystoupení na gymnastických balónech
           ZŠS a ZŠP Trávníčkova, Praha 5 Lužiny
10.00 - Zpívání pro radost
           Domov sociálních služeb Vlašská -středisko Papírenská, Praha 1
10.30 - Děvčátko Momo a ukradený čas
           ZŠ a MŠ Nedašovská 328, Praha 5 Zličín
19.00 - Koncert k 20. výročí CID
           Zahrada J. Trnky – DRDS
           Scénický tanec – taneční skupina ASPEKT
           Zpěv s doprovodem na klávesy – nevidomá dívka Ráchel Skleničková
           Hudební vystoupení: Atarés a Duende
           Vstupné: 100,- / 80,–

úterý 09.11.2010
09.00 - Melodie flétnového a kytarového souboru
           ZŠ Chmelnice, K Lučinám 18/2500, Praha 3
09.15 - Kytička lidových písní
           ZŠ praktická a speciální, Ružinovská 2017, Praha 4
09.45 - Pásmo písniček
           Střední škola A. Klara, Vídeňská 28, Praha 4
10.00 - Živly
           Společné vystoupení Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim -
           denní stacionář Jitřenka pro děti, mládež a dospělé s mentálním
           a kombinovaným postižením a dětí z Mateřské školy Svatopluka Čecha
           Chrudim - výtvarný kroužek Paletka.
           Iva Malinová,  MŠ Sv. Čecha 345, 537 01 Chrudim 3
10.30 - Ostrov - Divadlo MY
           Herci: klienti z Klíče - Centra sociálních služeb Olomouc, Dolní Hejčínská 28
           Příběh o přátelství, lásce a poznání neznámého a přijetí odlišnosti. Skupina
           přátel jede na výlet na Ostrov na letní dovolenou. Na Ostrově poznávají
           nové věci a zažívají velké dobrodružství při setkání s podivnými obyvateli
           Ostrova. A jak to všechno dopadne…? Víc již samotné představení.
           Hra vznikala na základě volných improvizací a imaginací. Byly použity i prvky
           arteterapie. Příprava hry trvala přibližně rok. Celá je podkreslená hudbou,
           která je důležitým prvkem v této hře.
11.00 - Noc na Tolštejně
           ZŠ a MŠ Jiřího z Lobkovic 22, Praha 3
19.30 - Pětkrát do černého aneb Veselé příběhy ze života a smrti
           divadelní soubor VERVA
           Komedie italského autora Alda Nicolaie.
           Vstupné: 100,- / 50,–

           Pro nemoc zrušeno: VERVA: Podivná paní Savageová - premiéra

středa 10.11.2010
09.00 - Tanečky - Lysináček
           MŠ speciální, Na Lysinách 41/6, 147 00 Praha 4
09.20 - Adventní věnec
           ZŠ Tolerance, Mochovská 570, Praha 9
09.45 - Takový malý divadýlko - cirkus
           Gymnázium, ZŠ, MŠ pro sluchově postižené, Ječná 27, Praha 2
10.10 - Příběh z orientu
           SDM Sedlec, Roztocká 33/13, 160 00 Praha 6 – Sedlec
10.30 - Pohádka o perníkové chaloupce
10.45 - Zlatá brána
           Jedličkův ústav a školy, Praha 2
Čardáš a romské písně
           ZŠ, Školní nám. 100, 400 01 Ústí nad Labem
19.30 - Divadlo Neslyším: Největší poklad - pražská premiéra
           Pohádkový příběh pro malé i velké diváky, kteří rádi putují za tajemným
           pokladem. Poklad je v představách lidí něco, co je spojeno
           s dobrodružstvím, překonáváním rozličných překážek. Hledání pokladu
           je nejen napínavé ale také zábavné a poučné ve chvíli, kdy na to člověk
           není sám a může pouť za pokladem společně s někým sdílet. Není pak i to
           samotné sdílení – společná cesta, pokladem?
           „Největší poklad“ v režii Zoji Mikotové vznikla jako projekt Divadla Neslyším,
           které je zastoupeno neslyšící herečkou Petrou Vaňurovou a hostem divadla,
           zpěvákem Karlem Heřmanem z brněnské skupiny Čankišou.
           Vstupné: 100,- / 50,–

čtvrtek 11.11.2010
10.00 - Workshop
           Slepíši o.s., Tasov
20.00 - Divadlo Cože?: Posnídám později
           Divadlo Cože? připravilo bizarní komedii Posnídám později. Toto stěží
           uvěřitelné divadelně lingvistické dílo, které místy až hranici s hereckým
           masochismem, má v první řadě posunout hranice vnímání českého jazyka
           mnohem dále, než byste čekali. Pokud navštěvujete divadlo proto,
           abyste se pobavili, je vysoce pravděpodobné, že právě Posnídám později
           je tou správnou volbou.
           Hrají: Lukáš Rais, Martin Pšeničný, Marcel Dufek
           Autor: Lukáš Rais
           Scénář: Martin Pšeničný
           Více na: www.divadlocoze.cz
           Vstupné: 150,- / 120,–

pátek 12.11.2010
10.00 - Divadlo Pro malý: Červená Karkulka aneb To je ale náhodička
           pohádka
           Pohádkové představení jde záměrně jinou cestou než většina loutkových
           dětských klasických pohádek. "Dva malíři" přijdou do prostoru toliko
           vymalovat a k práci si zapnou rádio. Ovšem pohádka, kterou v rádiu začne
           vyprávět Jiří Lábus, je jaksi popletená...
           autor: Karel Zima
           návrhy scény a loutek: Jarmil Škvrna a Karel Zima
           scéna a loutky: Petra Vykoukalová
           hrají: Jarmil Škvrna a Karel Zima
19.00 - Balada o námořníkovi
           Dramatické studio Škorně o.s.
           Hra s písničkami je inspirována stejnojmennou básní Jiřího Wolkera, rozvíjí
           téma viny a trestu. Námořník Mikoláš se vydává krátce po své svatbě na
           několikaletou cestu na moře. Zatímco dříve naplňoval beze zbytku pověst
           toho, jenž má v každém přístavu nějakou lásku, teď vzpomíná jen pro svou
           mladou ženu. Pak se ale shledá s dívkou, kterou kdysi poznal v Marseille...            Vstupné: 150,- / 120,–

           Zrušeno: Dramatické studio Škorně o.s.: TO PŮJDE! - premiéra

neděle 14.11.2010
20.00 - Milostný trojúhelník (čtyřúhelník?!)
           P. Liška, M. Zbrožek, J. Polášek a Adam
           Autorské představení tří klaunů založené na improvizaci! Živá hudba na
           pódiu, taneční kreace, pantomima, kontakt s diváky a divačkami.
           O absurdní situace není nouze!
           Vstupné: 220,- / 160,–

... FESTIVAL INTEGRACE SLUNCE ...