Festival Integrace Slunce

PROGRAM 24. ročníku Festivalu integrace SLUNCE

Festival integrace Slunce pořádá SUKUS, z.s. za podpory:
Městské části Praha 3, Ministerstva kultury ČR
Pod záštitou: Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Mediální partneři:
Mediální partneři: Slovenský institut, Abilympijský zpravodaj, časopis MŮŽEŠ, Rádio DAB Regina, Náš region, Pražský deník, Místní kultura, Radniční noviny, DAMU
Děkujeme Dilii za odpuštění autorských poplatků.

- jarní - podzimní -


jarní

výstava ve foyeru
3.–31. 5. 2018 – DAMU – Divadelní tvorba ve specifických skupinách
Komorní výstava mapuje projekt Divadelní tvorba ve specifických skupinách realizovaný Divadlem Vzhůru nohama a Divadelní fakultou AMU v Praze. Projekt je zaměřen na uměleckou tvorbu lidí s mentálním znevýhodněním v integrované skupině, tj. společně s profesionálními umělci (pedagogy, studenty a absolventy Divadelní fakulty AMU v Praze). Podstatou umělecké tvorby a jejího výzkumu ve specifické skupině je hledání možností kreativního vyjádření lidí s postižením a jejich následné adaptace a integrace do společnosti právě prostřednictvím umělecké tvorby.

pondělí 14. 5. 2018
09,00 - Workshop: Divadelní tvorba ve specifických skupinách
Komplexní průprava, jak nazkoušet komorní inscenaci s lidmi se znevýhodněním: od dramaturgického uvažování, přes režijní a scénografické rozhodnutí, herecké principy a hraní s loutkou v kostce až po finální jevištní tvar.
Workshop povedou pedagogové a studenti doktorského programu Katedry loutkového a alternativního divadla Divadelní fakulty AMU v Praze
Tým:
MgA. Vladimír Novák, Ph.D., MgA. Kateřina Šplíchalová Mocová, Ph.D., MgA. Jan Čtvrtník, MgA. Markéta Dvořáková, BcA. Marie Hásková, BcA. Klára Fleková
DAMU

úterý 15. 5. 2018
09,00 – Housenka na prázdninách – simulačni tanec
ZŠ Tolerance, Mochovská 570, Praha 9
09,30 - Letní jiskření
Pásmo tance a zpěvu, 1- country tanec, 2- zpěv a 3- moderní tanec
Zámecek Střelice, Tetčická 311/69, Střelice
10,00 - Vodník + Svatební košile – volná adaptace z Kytice Jiřího Suchého
Gymnázium pro zrakově postižené a SOŠ pro zrakově postižené, Radlická 591/115, Praha 5 – Jinonice
10,30 – Princezna za tři koruny
ZŠ Želešice, Sadová, p.o., Sadová 530, Želešice
11,00 – Kroužek Rev!val – hudební vystoupení
ZŠ a PŠ Arkadie, o.p.s., U Nových lázní 1286/9, Teplice

středa 16. 5. 2018
09,00 – Varieté
Gymnázium, SOŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Ječná 27, Praha 2
09,20 – Bavíme se na Modré
ZŠ Kupeckého 576, Praha 4
09,45 – V jednom rytmu – Taneční kroužek Balónky
ZŠ speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8/169, Praha 6
10,10 – "Boky jako skříň" – taneční soubor Leporelo
Centrum 83, Václavkova 950, Mladá Boleslav
10,30 – 3 tance – LION
ZŠ Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, Ústí nad Labem
11,00 – Byli jsme a buben – hudební vystoupení
Denní stacionář AKORD, Záhřebská 36, Praha 2

čtvrtek 17. 5. 2018
09,00 - Beseda s workshopem: S vozíkem na Olymp s Davidem Drahonínským
David Drahonínský je držitelem 2 světových rekordů v para-lukostřelbě v kategorii W1, jehož sbírku sčítá zlatá medaile z Paralympiády v Pekingu 2008, stříbrná z Paralympiády z Londýna 2012 a stříbrná a bronzová (mix tým) z Paralympiády v Rio de Janeiru. V roce 2015 obohatil karieru titulem Mistra světa a v roce 2016 titulem Mistra Evropy. Od roku 2008 se pohybuje na 1. a 2. místě světového žebříčku para lukostřelců v kategorii W1.
Zúčastňuje se pravidelně závodů zdravých sportovců, kde se umísťuje na předních pozicích.
David Drahonínský seznámí účastníky se svým životem před úrazem, kdy do 16 let žil jako každý jiný dospívající. Jeho vidina byla v Takewondu, v němž se v roce 1999 stal vícemistrem České republiky. Pak přišla osudná noc a jeho dobře rozběhnutou kariéru ovlivnil úraz, kdy jako náměsíčný spadl v noci ze 3. patra z balkonu. Diagnóza zní: kvadruplegie
Dále představí život po úraze, jaké bariéry musel překonávat, aby krok za krokem došel ke své největší vášni – k lukostřelbě. Seznámí vás s paralympijskými sporty a ukáže i odvrácenou stránku úspěchu ve sportu handicapovaných.
V rámci workshopu se Drahonínský se soustředí hlavně na problém integrace, kdy bariéry nejsou jen architektonické (schody, prahy), ale i v hlavách spoluobčanů. Lidé si budou moci vyzkoušet jízdu na vozíku, překonávat s vozíkem malé překážky a seznámí se se střelbou z luku, kterou si budou moct sami vyzkoušet.
David Drahonínský

pátek 18. 5. 2018
09,00 – Labutí jezero
ZŠ Ružinovská 2017/20, 142 00 Praha 4
09,20 – Lakomá Barka
ZŠ pro zrakově postižené, Náměstí Míru 19, Praha, 2
09,40 – Tanečníci z Bártlovky, Zpěváci z Bártlovky
MŠ a ZŠ, Bártlova 83, Praha 9
10,00 – Cidáček pro Sluníčko
CID, Peckova 7, Praha 8 - Karlín
10,30 – Star Dance, aneb když hvězdy jinak tančí
ZŠ Zahrádka a Integračni centrum Zahrada, U Zásobni zahrady 8/12445, Praha 3
11,00 – Peříčko – scénické pohybové divadlo
DALLO - Dalibor Gajdoš, Hlavná 66, Stupava, Slovenskopodzimní


... FESTIVAL INTEGRACE SLUNCE ...